Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Oferty ubezpieczenia wieluubezpieczycieli. Składka roczna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami od 160 zł do 430 zł rocznie w zależności od ilości posiadanych lat bezszkodowego okresu ubezpieczenia oraz posiadanych zniżek dodatkowych. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pośrednika nieruchomości objęta zostaje odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z pośrednictwem na rynku nieruchomości.

Ubezpieczenie pośrednika nieruchomości zgodne jest z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Pośrednika w obrocie nieruchomościami. W przypadku gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęta jest też odpowiedzialność cywilna tego pośrednika za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób. Obowiązek ubezpieczenia pośredników nieruchomości w zakresie odpowiedzialności cywilnej powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w odniesieniu do jednego zdarzenia, a ponadto do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.
Okres ubezpieczenia: 1 rok. Kontakt w sprawie ubezpieczenia: portal www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl, tel 22 423 59 38, 664 723 723.

Comments are closed.