Jedną z najstarszych i jednocześnie najbardziej popularnych, a także najprostszych metod badań nieniszczących, są badania penetracyjne, ponieważ nie ma ograniczeń materiałowych. Polegają one na wykorzystaniu zdolności cieczy do wnikania do wąskich przestrzeni oraz unoszenia się na nich. Są one używane głównie do badania maszyn przemysłowych, na przykład w przemyśle samochodowym, lotniczym czy też w budownictwie.

Ultradźwiękowe pomiary grubości stosuje się na urządzeniach o stosunkowo dużej powierzchni, na urządzeniach, które są już eksploatowane i są narażone na niszczące działania atmosferyczne czy też oddziaływania chemiczne, na przykład na rurociągach czy zbiornikach. Dzięki temu, iż można je przeprowadzać poprzez powłoki malarskie, te badania pozwalają na spore obniżenie kosztów, a także czasu badania.

Badania wizualne to nic innego, jak kontrolowanie danego materiału nieuzbrojonym okiem bądź przy pomocy lup, zestawów lusterek czy peryskopów. Pozwalają one na odkrycie wad na stosunkowo dużych powierzchniach, takich jak pęknięcia, wklęśnięcia, podtopienia, a także wady samego kształtu. Jest to metoda wstępna badania, którą zazwyczaj wykorzystuje się w połączeniu z innym typem badania nieniszczącego.

Badania NDT, czyli badania nieniszczące, mają na celu odkrycie najróżniejszych wad materiałów, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Istnieje wiele rodzajów tych badań, a wybór konkretnej metody jest uzależniony od badanego materiału. Tak, jak wskazuje ich nazwa, nie ingerują one w sam materiał, nie powodują jego niszczenia, żadnych wad ani skaz. Niezmiernie istotne jest, by przeprowadzali je fachowcy.

Badania magnetyczno-proszkowe wykorzystują pole magnetyczne do wykrywania przeróżnych wad materiałowych zarówno na powierzchni, jak i pod nią. Przy napotkaniu wady, pole magnetyczne ulega rozproszeniu. Tej metody badań można używać wyłącznie do materiałów ferromagnetycznych, lecz za to jest ona niezwykle szybka oraz daje natychmiastowe wyniki, nie trzeba na nie czekać paru godzin czy nawet dni.

Comments are closed.